پایگاه خبری کبنا نیوز 28 بهمن 1398 ساعت 16:49 http://www.kebnanews.ir/note/417970/موحد-مفتاح-فتوح-قفل-های-مردم-کهگیلویه -------------------------------------------------- یادداشت سیاسی: عنوان : موحد مفتاح فتوح قفل‌های مردم کهگیلویه -------------------------------------------------- آری موحد آمده تا دو چند باره مفتاح فتوح تمام قفل‌های مردم خونگرم کهگیلویه باشد و راهگشای خطوط فکری. همه نام آشنای موحد را در تارک سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد و ایران خوب می‌شناسند و منش مردم داریش و صراحت و صداقتش را. متن : متن ارسالی: شخصیتی که مشارکت سیاسی و اجتماعی را فارغ از هیاهو و شعار، پند و اندرز پیگیری می نماید تا مشارکت فعال مردم در شکل گیری و تقویت جامعه و نهادهای مدنی، مفید واقع گردد. و تلاش بر آن دارد که مشارکت جویی و دیگر خواه بودن عشیره در عرصه های خصوصی و ایلی را با اقدامی راهبردی و استوار بر وفاق اجتماعی نهادینه نماید تا این مشارکت در عرصه های عمومی به حرکتی کارآمد و کنشی اجتماعی مبدل گردد. مع الوصف توصیف شخصیت موحد عزیز است. آنکه چو نوازش باد بر گندم زار، کشیدگی موج بر امتداد ساحل و سادگی بی حصر آسمانی مرزهای شهامت و صراحت را در نوردیده است. آری موحد آمده تا دو چند باره مفتاح فتوح تمام قفل های مردم خونگرم کهگیلویه باشد و راهگشای خطوط فکری. همه نام آشنای موحد را در تارک سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد و ایران خوب می شناسند و منش مردم داریش و صراحت و صداقتش را. موحد عزیز القاب همه برای تو خاطره شده اند سناتور، شوالیه و امپراطور سیاسی ...تو ساده موحدی، همان سیاستمدار بزرگ و یار غار کهگیلویه و آبروی دیار بلادشاپور، شخصیتی فراجناح و عملگرا. کجایند مدعیان شعار و لاف زن های سخن که مبدع بیمارستان، راه انداز دانشگاه و سیمان تنگ سپو و احدات پتروشیمی و مثنوی هزار من خدمت تو را ببیند. ای شناسنامه دارترین نماینده مجلس، شهریاران تازه به دوران رسیده باید بدانند سیاست مرد راه می خواهد مردی برای شناخت راه پر پیچ و خم جاده سیاست، کسی که به قواعد بازی سیاسی آشنا باشد و بتواند بازوی توانا و زبان برش دار مردم ایل و دیارم باشد. موحد عزیز نیک می دانیم تنها با بودن تو امید دیدن ستاره بخت و اقبال برایمان ممکن می شود. چه زیباست اندیشدن به تو، به اندیشه والایت، به کلام شیوایت. من مرزهای شهامتت را می شناسم و می دانم ترکش انتقادهای ناجوانمردانه تو را مصمم تر خواهد کرد برای همسفر بودن با مردمت و برای دوباره بودنت...می دانم تقیه کرده ای برای زیباترین نمایش ایمان ... دستم را قلم می کنم و قلمم را از دست نمی گذارم، تا تو باشی در این کرانه روشن. ---------------------------------- علی رضا محمودی ----------------------------------