پایگاه خبری کبنا نیوز 24 اسفند 1397 ساعت 14:16 http://www.kebnanews.ir/video/407999/سخنرانی-رضا-چمن-یادمان-کی-عطا-طاهری-بویراحمدی -------------------------------------------------- فیلم / عنوان : سخنرانی «رضا چمن» در یادمان کی عطا طاهری بویراحمدی -------------------------------------------------- اولین یادمان کی عطا طاهری بویراحمدی در تهران توسط خانه کتاب برگزار شد. در این یادمان رضا چمن رئیس دانشگاه شاهرود سخنرانی کرد. متن : اولین یادمان کی عطا طاهری بویراحمدی در تهران توسط خانه کتاب برگزار شد. در این یادمان رضا چمن رئیس دانشگاه شاهرود سخنرانی کرد.