پایگاه خبری کبنا نیوز 25 بهمن 1398 ساعت 12:20 http://www.kebnanews.ir/news/417816/تاجگردون-بیاید-صدای-بلبلان-خوش-آواز-فراز-آسمان-گچساران-باشت-طنین-انداز-کنیم-پشتم-بگیرید -------------------------------------------------- در آئین افتتاح ستاد انتخاباتی مطرح شد عنوان : تاجگردون: بیاید صدای بلبلان خوش آواز را بر فراز آسمان گچساران و باشت طنین انداز کنیم / پشتم را بگیرید -------------------------------------------------- غلام رضا تاجگردون نامزد انتخابات مجلس حوزه انتخابیه گچساران و باشت در آئین افتتاحیه ستاد انتخاباتی خود در شهر دوگنبدان، شامگاه پنجشنبه (24 بهمن ماه 98) اظهار کرد: «بیاید صدای بلبلان خوش آواز را بر فراز آسمان گچساران و باشت طنین انداز کنیم.» متن : غلام رضا تاجگردون نامزد انتخابات مجلس حوزه انتخابیه گچساران و باشت در آئین افتتاحیه ستاد انتخاباتی خود در شهر دوگنبدان، شامگاه پنجشنبه (24 بهمن ماه 98) اظهار کرد: بیاید صدای بلبلان خوش آواز را بر فراز آسمان گچساران و باشت طنین انداز کنیم. جوانان آمدند، آنان که فکر می کردند جوانان می خوابند، کور پنداشتند، با هر درد و آسیبی که داشتند باهم می مانیم و دیارمان را می سازیم سختی را گذراندیم نسخه ها را پیدا کردیم و درمان کردیم هم اکنون این راه خوش سیما را به هیچ کس نخواهم فروخت. تاجگردون ادامه داد: آنان که فکر می کردند با تفرقه اندازی و تهمت زنی این اتحاد را از بین می برند سخت در اشتباه اند. وی تصریح کرد: عزت و بالندگی برای همه است. تاجگردون اظهار داشت: آنان که فکر کردن با دسیسه می توانند این جوانان را خاموش کنند دیدند که خیالی ییش نبود. وی ادامه داد: امروز راه ما شفاف است، عزت، آزادی و زندگی به را همه است. تاجگردون افزود: این جوانان امروز آمدند تا بگویند به عهدی که با تاجگردون بسته اند، ایستاده اند. وی تصریح کرد: هر چیز که خواستید نوشتید، ولی این را بدانید ما درخت بلوط سبز قامتیم ریشه در خاک داریم و یادتان رفته که ما چه کسی هستیم. وی خطاب به جوانان گفت: ما در کنار هم برای آبادانی شهرمان تلاش خواهیم کرد و به گذشته بر نخواهیم گشت. تاجگردون ادامه داد: این شهر صداقت و صمیمیت می خواهیم راهمان را کج نکنید. وی گفت: غیرتمندان و جوانان گچسارانی این را بدانید اگر درد دارید درمانتان همین راه است و لاغیر. تاجگردون خطاب به جوانان گفت: برخی ما را از این راه ها زیاد بردند، بردند سرچشمه و به ما آب ندادند و برگرداندند. وی ادامه داد: این جوانان امروز با حضور پرشور خود آمدند که بگویند می خواهیم در زندگی خود و آینده مان نقش بیافرینیم، آمده ایم تا بگوییم تاجگردون همچون سال های گذشته غلام گچسارانی هاست. تاجگردون گفت: من آمدم بگویم حلقومم حلقوم بچه های گچسارانی است، آمده ام بگویم نا آنانی بودیم که برایمان ترک و لر و بهبهانی و فرق کند. تاجگردون ادامه داد: جوانان عزیز و پدران پشتم را همچون دو دور گذشته بگیرید تا دست توانای شما باشم، پشتم را بگیرید تا به جرأت بگویم لرهستم و صدایم نلرزد و گلویم نخراشد و بگویم حق مردمم همین است. وی ابراز کرد: حق شماها بیش از این است که فکر کنید، امروز آغاز راه است با هم باید تلاش کنیم. تاجگردون گفت: جوانان عزیز برای خود و آینده تان تلاش کنید و راهی را که رفتید ادامه دهید. وی تصریح کرد: من کسی بودم که شعور و شعارم را در خدمت مردم و ایران عزیز گذاشتم. وی با بیان اینکه مردم غلام خود را رها نمی کنند، گفت: خواستند همه را از ما بربایند، کور خواندید، بیاید ببینید، این شعور و حساسیت جامعه را. تاجگردون ادامه داد: من راهم، هدفم، برنامه ام و مسیرم مشخص است و هم اکنون وقت به سایه نشستن پدران است، وقت این است که بگویم این سرو قامتی که ساخته ایم از آن ماست و رهایش نمی کنیم. تاجگردون خطاب به طرفدارانش گفت: ما می خواهیم در این راه شما همراهمان باشید و تا ۲ اسفند به عشق شماها نمی خوابم شما هم نخوابید. تاجگردون ابراز کرد: تاجگردون هیچ نیاز مالی ندارد ۳۰ سال خدمتش را کرده و آن چیزی که می بینم عزت شما است. وی افزود: به پدرانتان بگوید تلفن بعضی را جواب ندهند و به کسانی که از من ناراحت هستند، بگوید، در مدت خدمت تاجگردون اگر کاهلی از من دیده اید، عذر می خواهد. تاجگردون خاطرنشان کرد: پشتم را بگیرید تا بتوانم مانند کوه دنا استوار فریاد بزنم مانند زنانی که هواپیما سقوط کرد بگویم لر هستم و برای حق مردم خودم فریاد بزنم. وی اذعان داشت: بانوان حقتان بیش از آنچه بود که در گذشته بود چون حقتان بیشتر است. تاجگردون خطاب به رقبا گفت: آنچه خودمان کاشته ایم خودمان نیز درو می کنیم و شما جوانان یاریم دهید در این راه که راه شماست و با هم برویم. وی گفت: روز سوم اسفند جشن خواهیم گرفت و صدای سرود سوم را با هم خواهیم خواند. تاجگردون گفت: بیاید صدای بلبلان خوش آواز را بر فراز آسمان گچساران و باشت طنین انداز کنیم.