پایگاه خبری کبنا نیوز 13 بهمن 1398 ساعت 11:44 http://www.kebnanews.ir/report/417258/ترافیک-کاندیداها-لوداب-سرنوشت-ساز-امواج-خروشان-انتخابات-بویراحمد-لوداب-آغاز-می-شود -------------------------------------------------- کبنا گزارش می‌دهد عنوان : ترافیک کاندیداها در لودابِ سرنوشت ساز؛ امواج خروشان انتخاباتِ بویراحمد از لوداب آغاز می‌شود -------------------------------------------------- با این هجمه‌ی ترافیکی حضور کاندیداها در لوداب، این بار نیز باید منتظر خروش انتخاباتی منطقه لوداب بود و نخستین بارقه‌های امواج خروشان انتخاباتی بویراحمد را این روزها می‌توان در ترددهای مضاعف سیاسیون به این بخش دید و شاید بشود گفت؛ روزهای پایانی هفته گذشته که غالب نامزدها در این منطقه حضور یافتند، آغازگر نخستین موج انتخاباتی دوره یازدهم بویراحمد و دنا باشد تا دگرباره لوداب، سرنوشت ساز انتخابات شود ... متن : این روزها نامزدهای انتخابات بویراحمد از کلیه جریان ها و گروه ها حضور پررنگ و چشمگیری در بخش لوداب دارند و دیدارها و نشست های سیاسی آنها با مردم این دیار به شدت رو به افزایش است؛ به گونه ای که گاهی این تردد و حضورها به مواجه رو در رو و مصافحه آن ها با هم منجر می شود. کاندیداهای انتخاباتی حوزه بویراحمد و دنا به خوبی واقفند که در لوداب به دنبال چه هستند و ارزش استراتژیک و راهبردی این منطقه را در انتخابات به نیکی می دانند. همه آنان که در این سال ها دستی بر آتش انتخابات و امور سیاسی داشته و دارند، مطلعند که منطقه لوداب از اثرگذارترین مناطق در انتخابات بوده و سابقه 40 سال اخیر نشان می دهد که سرنوشت نهایی انتخابات بویراحمد را اراده و شور سیاسی مردمان این دیار رقم خواهند زد. در غالب انتخابات این چهار دهه، رأی غالب و قاطع این منطقه، پیروز انتخابات حوزه انتخاباتی بویراحمد را معین کرده است. در برخی از انتخابات ها نیز توانسته با رأی بالا پدیده ساز انتخابات برای دور بعد باشد و به نوعی زایش نمایندگی برای دور بعد انتخابات را ماما شود که بلافاصله در دور بعد به کرسی مجلس خواهد نشست. بارها بوده است که شمارش رأی در حوزه های دیگر بویراحمد به اتمام رسیده و همه منتظر رأی منطقه لوداب می مانند و به یک باره با موجی خروشان نتیجه انتخابات برگشته و همگان را به بُهت و حیرت واداشته است. از همین رو است که نامزدهای انتخابات بویراحمد به ارزش بالای این منطقه واقف هستند و برای کسب رأی مردم این دیار در تکاپوی بسیار هستند و مکرر درصدد سفر به این منطقه و راه انداختن کارناول های انتخاباتی و نشست های سیاسی با مردم این دیار در آن منطقه و یا با شهرنشین های آنها در شهر یاسوج تدارک جلسه دارند. این منطقه از بویراحمد دارای ظرفیت های بالای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و می توان گفت که سرشار از نیروهای انسانی توانمند، تحصیل کردگان و صاحب نظران در سطوح بالاست و دارای آمیختگی، تکثر، تنوع و زبدگی سیاسی است. مردمان فرزانه و فرهیخته این دیار در کلیه عرصه های علمی، اجتماعی و سیاسی نقشی فعال و ماندگار دارند. بخش غالب جمعیت بخش لوداب، هم اکنون دیگر مقیم و ساکن شهر یاسوج هستند که عملاً رأی آنها در شهر یاسوج به صندوق خواهد رفت و آرایی که در صندوق های لوداب به صندوق می رود، تنها بخشی از آن محسوب می شود. لوداب، ده ها کیلومتر مرز جغرافیایی مشترک با مناطق گسترده و وسیعی از کهگیلویه بزرگ دارد که بستگی ها، نسب ها، سبب ها، همبستگی و قرابت های فرهنگی و سنتی بسیاری با هم دارند و هم اکنون بخش قابل توجهی از آنها مقیم شهر یاسوج هستند و بازار سنتی (عمده فروشان و ...) و گاهی مدرن یاسوج را در سیطره خود داشته و آرای قابل توجهی دارند که اهل لشکرکشی به مناطق خود (به جز اندکی از چهره های شاخص سیاسی و اداری آنها) در روز انتخابات نخواهند بود که تا حدود زیادی با این بخش از بویراحمد همسو و همراه هستند، به موج انتخاباتی آن خواهند پیوست و آرای آنها در مرکز استان به صندوق انتخابات ریخته خواهد شد. با این مشخصه ها و ویژگی ها، به نظر می رسد همه نامزدهای انتخاباتی بویراحمد بر بخش لوداب تأکید و توجه دارند و تلاشی وافر برای کسب سبد رأی آن را دارند و یا اگر رأی چندانی ندارند، حداقل بر آن هستند که اندکی از سرعت این موج بکاهند؛ چراکه موج آن بر سایر مناطق شهرستان تاثیرگذار خواهد بود و دیگر آب های راکد را به حرکت در خواهد آورد. البته در این دوره، این منطقه را باید زادگاه مادری و محل زایش سیاسی و انتخاباتی یکی از این کاندیداها دانست که در دور قبل وی را پدیده انتخابات ساختند. با این هجمه ی ترافیکی حضور کاندیداها در لوداب، این بار نیز باید منتظر خروش انتخاباتی منطقه لوداب بود و نخستین بارقه های امواج خروشان انتخاباتی بویراحمد را این روزها می توان در ترددهای مضاعف سیاسیون به این بخش دید و شاید بشود گفت؛ روزهای پایانی هفته گذشته که غالب نامزدها در این منطقه حضور یافتند، آغازگر نخستین موج انتخاباتی دوره یازدهم بویراحمد و دنا باشد تا دگرباره لوداب، سرنوشت ساز انتخابات شود ...