پایگاه خبری کبنا نیوز 15 مرداد 1398 ساعت 10:15 http://www.kebnanews.ir/note/411704/یاد-244-شهید-خبرنگار-جنگ-تحمیلی-روز-مبارک -------------------------------------------------- عنوان : به یاد 244 شهید خبرنگار جنگ تحمیلی؛ روز خبرنگار مبارک محسن رحمانی پور -------------------------------------------------- رساندن فریاد مظلومیت ملت ایران درمیان هیاهوهای غول رسانه ای از خبرنگار ایرانی یک فرمانده می سازد ،وبه همین دلیل بود که در اوج جنگ تحمیلی انچه صدای مظلومیت همراه با رشادت وقهرمانی این ملت را به گوش جهانیان رساند خبرنگاران بوده اند که دوشادوش رزمندگان حرکت می کردند وخالصانه وشجاعانه جنگیدند ودرهمین راستا ۲۴۴ شهید خبرنگار سند اثبات وحقانیت این قشر زحمت کش وبا اخلاص بوده است متن : ۱۷مرداد در تاریخ انقلاب اسلامی بنام روز خبرنگار نامیده شده ،درچنین روزی در سال ۷۷ تعداد هشت نفر دیپلمات درکنسولگری ایران در مزار شریف به اتفاق محمود صارمی خبرنگار صدا وسیما توسط گروه تروریستی طالبان به شهادت رسیدند ،وبه همین مناسبت این روز توسط شورای فرهنگ عمومی بنام روز خبرنگار نامگذاری شده است . یادونام همه شهدا خصوصا دیپلماتهاوخبرنگار شهید صارمی را گرامی می داریم .درعصر کنونی که بنام عصر انفجار اطلاعات نامگذاری وصحبت از دهکده جهانی است ،مسولیت خبرنگار مسولیتی بسیار مهم وتاثیر گذار است امروز به هرکجای جهان که نظر کنی جزظلم وتعدی چیزدیگری به چشم نمی خورد اما به دلیل گستردگی فضای رسانه ای دنیای استکباری فریاد مظلومیت انسانهای ضعیف به جایی نمی رسد. اینجاست که رسالت خبرنگار متعهد و باشرف احساس می شود ،درجمهوری اسلامی خبرنگاران مسئولیت مضاعف دارند. رساندن فریاد مظلومیت ملت ایران درمیان هیاهوهای غول رسانه ای از خبرنگار ایرانی یک فرمانده می سازد ،وبه همین دلیل بود که در اوج جنگ تحمیلی انچه صدای مظلومیت همراه با رشادت وقهرمانی این ملت را به گوش جهانیان رساند خبرنگاران بوده اند که دوشادوش رزمندگان حرکت می کردند وخالصانه وشجاعانه جنگیدند ودرهمین راستا ۲۴۴ شهید خبرنگار سند اثبات وحقانیت این قشر زحمت کش وبا اخلاص بوده است. خبرنگار درنظام اسلامی مسولیتهای متعدد دارد ،زبان گویای مردم ،حلقه واسط بین مردم ومسولین وانعکاس دهنده مشکلات مردم به مسولین ،کشف استعدادها ومعرفی انها به مردم ومسولین، بودن درمیان مردم و بامردم، بیان حقیقتها،ارایه خدمات نطام اسلامی وارائه راهکارهها به مسولین ،ودریک جمله خط مقدم اطلاع رسانی شفاف وتبین حق وباطل درفصای اطلاع رسانی موجود. امیداست مسئولین قدر و منزلت خبرنگاران این قشر فرهیخته وزحمت کش را بدانندو منزلت انها را ارج نهند .روزخبرنگار برشما وهمه خبرنگاران متعهد دلسوز ومردمی مبارک محسن رحمانی پور لنده