پایگاه خبری کبنا نیوز 1 آبان 1398 ساعت 10:41 http://www.kebnanews.ir/gallery/414142/2/دست-زیاده-خواهان-رودخانه-بشار-یاسوج-قطع-تصاویر -------------------------------------------------- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد: عنوان : دست زیاده‌خواهان در رودخانه بشار یاسوج قطع شد / تصاویر -------------------------------------------------- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی و با دستور قضایی و حضور نیروهای انتظامی، حدود 52 هکتار از اراضی بستر رودخانه بشار یاسوج، رفع تصرف شد. متن : در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی و با دستور قضایی و حضور نیروهای انتظامی، حدود 52 هکتار از اراضی بستر رودخانه بشار یاسوج، رفع تصرف شد. آرش مصلح، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد، با بیان این خبر، گفت: رودخانه بشار که از رودخانه های اصلی و دائمی استان است و نقشی مهم و اساسی در توسعه منطقه دارد، در سالهای گذشته مورد تعدی قرار گرفته و با وجود اقدامات و برخوردهای قانونی صورت گرفته با متخلفین، متاسفانه همچنان این دست درازی ها و تصرفات و ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم و بستر این رودخانه، توسط عده ای محدود ادامه یافته که با توجه به حساسیت زمانی و همچنین شرایط خاصی که این رودخانه دارد، با حمایت و دستور قضایی و حضور نیروهای خدوم انتظامی، نسبت به رفع تصرف مجدد از بستر این رودخانه اقدام شد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان، اظهار داشت: این رفع تصرف، در دو طرف رودخانه بشار و حد فاصل پل اول بشار تا پل مختار و طی دو روز، انجام گرفت که در مجموع حدود 52 هکتار از اراضی بستر این رودخانه آزاد شد. آرش مصلح، با اشاره به این اقدام و تعیین حد بستر این رودخانه، گفت: از دستگاههای مرتبط از جمله شهرداری یاسوج، انتظار می رود که نسبت به احداث جاده در خط بستری که مشخص شده، اقدام تا از تصرفات و دست درازی های مجدد، جلوگیری شود. وی افزود: از همه مردم عزیز منطقه انتظار می رود که نسبت به رعایت قانون و حفظ این نعمت الهی، توجه بیشتری داشته باشند و هرگونه ساخت و ساز و فعالیت کشاورزی، صنعتی و ... که می خواهند در اطراف این رودخانه داشته باشند، حتماً با رعایت موازین قانونی و با هماهنگی لازم با شرکت آب منطقه ای باشد.