پایگاه خبری کبنا نیوز 24 اسفند 1397 ساعت 13:49 http://www.kebnanews.ir/video/407997/اولین-یادمان-کی-عطا-طاهری-بویراحمد-فیلم -------------------------------------------------- فیلم / عنوان : اولین یادمان کی عطا طاهری بویراحمد (+ فیلم) -------------------------------------------------- اولین یادمان کی عطا طاهری بویراحمد توسط خانه کتاب در تهران برگزار شد. متن : اولین یادمان کی عطا طاهری بویراحمد توسط خانه کتاب در تهران برگزار شد. https://hw5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/e2a248c1614b52bfa759d437b2302b5b14091558-240p__34613.mp4