پایگاه خبری کبنا نیوز 5 بهمن 1398 ساعت 10:57 http://www.kebnanews.ir/note/416988/کسانی-خودشان-سیاست-دور-نگه-می-دارند-توسط-احمق-ها-اداره-می-شوند -------------------------------------------------- یادداشت؛ عنوان : کسانی که خودشان را از سیاست به دور نگه‌ می‌دارند، توسط احمق‌ها اداره می‌شوند علی اکبر گرامی -------------------------------------------------- برتولت برشت اندیشمند آلمانی، می گوید: این نوع از بی‌سوادی نه سن می‌شناسد، نه جنس، نه تحصیلات. می‌توان تحصیل کردگان بی‌شماری یافت که دچار شکل حاد بی‌سوادی سیاسی هستند و فقدان داده‌های سیاسی در ذهن‌شان تمام قوای آنان را متمرکز بر تزاید منافع فردی کرده و بیگانه با منفعت جمعی نموده. شعور سیاسی حس مالکیت اجتماعی می‌آفریند و نبودش فرد را محصور در دایره تنگ منافع شخصی می‌کند. متن : آشناییبا سواد سیاسی بعد از سواد زندگی، از ضروریات زندگی امروزی است و منجر به انتخاب سیاست مداران حرفه ای برای اداره حکومت توسط شهروندان می شود. در صورت نا آشنایی شهروندان با دانش سیاسی، پوپولیست ها بر عرصه قدرت رسوب می کنند و فقر و فساد را در جامعه حاکم می نمایند. بدترین بی سواد، بی سواد سیاسی است: بی سواد سیاسی کور و کر است، درک زندگی ندارد و نمی داند که هزینه های زندگی از قبیل قیمت نان، آزادی، مسکن، دارو و درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی هستند. او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده، سینه جلو می اندازد و می گوید از سیاست بی زار است، من سیاسی نیستم. چنین آدم عوام و بی مسئولیتی نمی فهمد که بی توجهی به سیاست است که زنان فاحشه و کودکان خیابانی می سازد، قتل و غارت را زیاد می کند و از همه بدتر بر فساد صاحبان قدرت می افزاید و استبداد را دامن گیر می کند. برتولت برشت اندیشمند آلمانی، می گوید: این نوع از بی سوادی نه سن می شناسد، نه جنس، نه تحصیلات. می توان تحصیل کردگان بی شماری یافت که دچار شکل حاد بی سوادی سیاسی هستند و فقدان داده های سیاسی در ذهن شان تمام قوای آنان را متمرکز بر تزاید منافع فردی کرده و بیگانه با منفعت جمعی نموده. شعور سیاسی حس مالکیت اجتماعی می آفریند و نبودش فرد را محصور در دایره تنگ منافع شخصی می کند. سواد و شعور سیاسی مدیریت کلان را برای دولت مردان و حاکمان پوپولیست سخت می نماید. از این رو در حکومت های مستبد از رشد سواد سیاسی در جامعه جلوگیری می کنند و دشمن آزادی بیان و شفافیت سیاسی هستند ولی بی شعوری سیاسی کار دولت مردان را سهل و بالطبع زندگی شهروندان را مشکل و طاقت فرسا می نماید. شعور سیاسی در دنیا امروز نه اطلاعاتی فانتزی، بلکه یک نیاز اساسی است، برای راحت نفس کشیدن، در رفاه زندگی کردن و احساس شهروند حق مدارکردن، قدم گذاشتن به میدان سیاست عاری از دغل بازی و فریب و کاسبکاری معمولاً کار انسان های از خودگذشته و بزرگ است که تنها به منافع و به روزی جمع و به مردم و وطن خود می اندیشند. یک ملت غیرسیاسی و ناآگاه را به آسانی می توان فریب داده، به هر راهی که سود طبقات ستمگر و مستبد در آن مثمر باشد، کشانید. فرد غیرسیاسی قادر نیست که رویدادهای جامعه را تحلیل نموده، عوامل پنهان در پس تبلیغات جاری را دریابد، با یک ساندیس و یک کیلو سیب زمینی رأی می دهد و کسانی که خودشان را از سیاست به دور نگه می دارند، توسط احمق ها اداره می شوند. ----------------------------- علی اکبر گرامی