پایگاه خبری کبنا نیوز 25 خرداد 1398 ساعت 17:43 http://www.kebnanews.ir/news/410362/انتصاب-مشاور-امور-بانوان-علوم-پزشکی-کهگیلویه-بویراحمد -------------------------------------------------- طی حکمی؛ عنوان : انتصاب مشاور امور بانوان علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد -------------------------------------------------- مشاور امور بانوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. متن : طی حکمی از سوی پرویز پزدان پناه رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، طیبه ایزدیبه عنوان مشاور امور بانوان رئیس دانشگاه منصوب شد.