پایگاه خبری کبنا نیوز 30 مهر 1398 ساعت 9:30 http://www.kebnanews.ir/gallery/414105/2/برگزاری-مجمع-حزب-اراده-ملت-ایران-سه-شهرستان-چرام-لنده-بهمئی -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری مجمع «حزب اراده ملت ایران» در سه شهرستان چرام، لنده، بهمئی -------------------------------------------------- اولین مجمع عمومی حزب اراده ملت ایران در شهرستان های چرام، لنده، بهمئی از منطقه «کهگیلویه» برگزار شد. متن : اولین مجمع عمومی حزب اراده ملت ایران شعبه شهرستان چرام استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور اسفندیار دهقان ناصرآبادی، عضو شورای مرکزی حاما و مسئول هماهنگی پهنه جنوب کشور کمیته تشکیلات حزب در عصر دوشنبه ۲۹ مهرماه برگزار شد. در این مجمع که با رای گیری کتبی از حاضرین برگزار گردید، آقایان کاووس جانی پور ، مجید پریداد ، حمید اکبری ، سجاد رضایی و عباس رستگار به ترتیب بعنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی شعبه حزب در چرام انتخاب گردیدند. همچنین هدایت اله اکبرپور و فرزاد فرح بخش نیز بعنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی شعبه به مدت یکسال انتخاب گردیدند. در این مجمع با اکثریت آراء امراله بهزادی بعنوان بازرس اصلی و فرزاد زارعی بعنوان بازرس علی البدل شعبه به مدت یکسال انتحاب گردیدند. لازم به ذکر است که در اولین جلسه هیئت اجرایی منتخب مجمع نیز آقای کاوس جانی پور بعنوان دبیر حامای شعبه چرام و آقای حمید اکبری نژاد بعنوان قائم مقام حزب اراده ملت در شهرستان چرام تعیین گردیدند. اولین مجمع عمومی حزب اراده ملت ایران در شهرستان لنده اولین مجمع عمومی حزب اراده ملت ایران شعبه شهرستان لنده باحضور اسفندیار دهقان ناصرآبادی، عضو شورای مرکزی حاما و مسئول هماهنگی پهنه جنوب کشور کمیته تشکیلات حزب در عصر دوشنبه ۲۹ مهرماه برگزار شد. در این مجمع که با رای گیری کتبی از حاضرین برگزار گردید آرش پاداش ، علی باستان ، شوکت زارعی ، فرشاد آرامش پور و فریده معتمد نسب به ترتیب بعنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی شعبه حزب در لنده انتخاب گردیدند. همچنین پیمان افراخته و بهمن نعمت پور نیز بعنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی شعبه به مدت یکسال انتخاب گردیدند. در این مجمع با اکثریت آراء اکبر اکبری بعنوان بازرس اصلی و احسان داراب زاده و صفیه داراب زاده بعنوان بازرس علی البدل شعبه به مدت یکسال انتحاب گردیدند. لازم به ذکر است که در اولین جلسه هیئت اجرایی منتخب مجمع نیز آقای آرش پاداش بعنوان دبیر حامای شعبه لنده و خانم شوکت زارعی بعنوان قائم مقام حزب اراده ملت در شهرستان لنده تعیین گردیدند. اولین مجمع عمومی حزب اراده ملت ایران در شهرستان بهمئی ( لیکک) اولین مجمع عمومی حزب اراده ملت ایران شعبه شهرستان بهمئی ( لیکک) باحضور اسفندیار دهقان ناصرآبادی، عضو شورای مرکزی حاما و مسئول هماهنگی پهنه جنوب کشور کمیته تشکیلات حزب در عصر دوشنبه ۲۹ مهرماه برگزار شد. در این مجمع که با رای گیری کتبی از حاضرین برگزار گردید، آقایان عارف جهان نژاد، بابک روشن ضمیر، مجید بهمئی قلات، رحیم مختاری و ارسلان کمائی به ترتیب بعنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی شعبه حزب در بهمئی انتخاب گردیدند. همچنین آرش جهان نژاد نیز بعنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی شعبه به مدت یکسال انتخاب گردیدند. در این مجمع با اکثریت آراء جهان بعنوان بازرس اصلی و امید بهمئی قلات بعنوان بازرس علی البدل شعبه به مدت یکسال انتحاب گردیدند. لازم به ذکر است که در اولین جلسه هیئت اجرایی منتخب مجمع نیز آقای رحیم مختاری بعنوان دبیر حامای شعبه بهمئی( لیکک) و آقای عارف جهان نژاد بعنوان قائم مقام حزب اراده ملت در شهرستان بهمئی تعیین گردیدند.