پایگاه خبری کبنا نیوز 15 خرداد 1398 ساعت 11:47 http://www.kebnanews.ir/news/410136/نداشتن-برنامه-سوی-مسئولان-معیشت-مردم-بیکاری-نگران-کننده -------------------------------------------------- در خطبه های نماز عید فطر چیتاب مطرح شد عنوان : نداشتن برنامه از سوی مسئولان برای معیشت مردم و بیکاری نگران کننده است -------------------------------------------------- خطیب نمازفطرچیتاب::وقتی دریک خانواده جوانانی تحصیل کرده بامدارک علمی متعددبیکارندقطعاوالدین خانواده باناراحتی ازدست رفتن هزینه تحصیلات ومهمترازهمه افسردگی جوانانشان دچارسرخوردگی میشوندواین رشدبی رویه درجامه نارضایتی ببارمی آورد متن : حجت الاسلام والمسلمین وحدانی فردرخطبه های نمازعیدسعیدفطرباتبریک این عیدسعیدخطاب به مسئولان: مسئله اقتصادمهمترین مسئله امروزکشوراست، فاصله طبقاتی قدرت خرید مردم را نشان می دهد؟ به گزارش کبنانیوز از چیتاب، حجت الاسلام والمسلمین علی وحدانی فردرخطبه های نمازعیدفطرباتبریک این عیدسعیدخطاب به نمازگزاران گفت: فطربه معنای اتمام ماه رمضان است ولی مراقب گرمی اطاعت درعبادت باشیدچون باازادشدن شیطان ازبندغُل وزنجیرفریبکاریش درگمراهی ودلسردکردن ماازعبادت شروع خواهدشد. علی وحدانی فر با تشکر از زحمات کمیته امدادچیتاب دربرپائی ضیافت های متعددافطاری، وتوزیع بسته های ارزشمندغذائی بین مددجویان و محرومین هم گفت: زحمات جناب آقای دوستی وپرسنل خدوم این نهادمقدس نشان ازتلاش یک مدیرجهادی باتعامل بالای همکاری دریک نهادانقلابی داردوانشالله بقیه نهادهاهم مثل آقای دوستی وهمکارانشان باعزم راسخ جهادی درصحنه خدمت به خلق پویاباشند. خطیب نمازفطرچیتاب بااشاره به وضعیت اقتصادومعیشت جامعه خطاب به مسئولان گفت: مسئولین دقت لازم رادرمسئله اقتصادومعیشت مردم داشته باشندوی تصریح کرد؛ مسئولان محترمی که دربالای شهرنشته اندمیدانندکه معیارنظرسنجی دردیدوبازدیدمردم باروئیت ماشین های مدل بالاودودی شده حتی اگرمعیاردقیق علمی هم نباشدامافاصله طبقاتی جامعه دربالاوپائین شهروتوان قدرت خریدوامرارمعاش همگان رانمایان می کند. علی وحدانی فرتصریح کرد: معیشت مردم ومسئله بیکاری یک مسئله جدیست ونداشتن برنامه توسط متولیان امریک نکته نگران کننده درتشدیداین مسئله است. وی بااشاره به رشدبیکاریدرجامعه ونگرانی خانواده هاافزود: وقتی دریک خانواده جوانانی تحصیل کرده بامدارک علمی متعددبیکارندقطعاوالدین خانواده باناراحتی ازدست رفتن هزینه تحصیلات ومهمترازهمه افسردگی جوانانشان دچارسرخوردگی میشوندواین رشدبی رویه درجامه نارضایتی ببارمی آوردواین بایدبایک برنامه ریزی صحیح دراجرای راهکارهای درست، ازرشدنارضایتی درجامعه بکاهد٫. پایان خبر: اسماعیل رسام٫.