پایگاه خبری کبنا نیوز 17 ارديبهشت 1398 ساعت 13:53 http://www.kebnanews.ir/news/409452/واکنش-اطلاعات-سپاه-شایعه-رابطه-نامتعارف-سرافراز-شهرزاد-میرقلی-خان -------------------------------------------------- عنوان : واکنش اطلاعات سپاه به شایعه رابطه نامتعارف سرافراز و شهرزاد میرقلی خان -------------------------------------------------- یک مقام آگاه در سازمان اطلاعات سپاه وجود هرگونه ارتباط نامتعارف بین شهرزاد میرقلی خان و محمد سرافراز را تکذیب کرد. متن : یک مقام آگاه در سازمان اطلاعات سپاه وجود هرگونه ارتباط نامتعارف بین شهرزاد میرقلی خان و محمد سرافراز را تکذیب کرد. این مقام آگاه با اشاره به سوابق شخصی و خانوادگی سرافراز، وی را از خانواده شهدا و دارای سلامت اخلاقی دانست و گفت: هیچگونه پرونده ای در سازمان اطلاعات سپاه در زمینه ارتباطات نامتعارف بین سرافراز و شهرزاد میرقلی خان مطرح نبوده و طرح ادعا هایی از این دست صحت ندارد.