پایگاه خبری کبنا نیوز 4 خرداد 1397 ساعت 18:01 http://www.kebnanews.ir/note/400235/روحانی-کشاکش-برجام-تسویه-مخالفان-او -------------------------------------------------- یادداشت | عنوان : روحانی در کشاکش برجام و «تسویه» مخالفان با او سید قربانعلی موسوی شیرازی -------------------------------------------------- حرف این است که نباید ایران و تیم دیپلماسی ایران را در کشاکش اثبات حقانیت تصمیم ایران در خصوص برجام تنها بگذاریم و همانند دولت امریکا تخریب مردان جهادی عرصه دیپلماسی خویش را رقم بزنیم، این رفتارها نه زیبنده ایرانی جماعت است و نه حتی شایسته علاقه مندان انقلاب امام و رهبری است متن : متن ارسالی از اینکه روحانی وعده هایی داده و نتوانسته به آن عمل کند شکی نیست، از اینکه عده زیادی از مردم به او رای داده اند یعنی او رئیس جمهور ماست وباید در روبروی دشمنان از او حمایت شود هم شکی نیست، و از اینکه عده زیادی از آشفتگی این مملکت سودهای نجومی به جیب می زنند هم بازم شکی نیست، پس وظیفه مخلصین به انقلاب وامام در کجای این پازل قرار می گیرد باور کنید متحیر مانده ام که چرا دلسوزان این مرز وبوم دانسته ویا نا دانسته هیزم بر آتشی می افزایند که دشمن قسم خورده ما افروخته است ومداوم بر هرم آتشین آن می دمد و عده ایی هم به تبعیت از این دشمن تنور برجام که حیثیت ملی ماست را آتشین تر می کنند تا هر چه زودتر راه امام وانقلاب را به ورطه نابودی بکشانند، مگر نه این است که میگوییم امام فرموده میزان رای ملت است، خوب ملت هم به روحانی رای داده وایشان هم با تبعیت از فرامین رهبری تصمیم به تشکیل بهترین تیم مذاکراتی گرفته وآنها هم مسلح به سلاح ایمان به جنگ قدرت مندان عرصه دیپلماسی رفتند والحق والانصاف با درایت وهوشیاری پیمانه ترازوی ایران راسنگین تر از غرب و بخصوص امریکا نمودند. حال بعد مدتها بر خلاف تمامی قوانین بین المللی امریکا علم مخالفت برداشته وساز مخالف کوک نموده است و پشت پا به همه آن چیزهایی که گفته و خود نیز مهر تایید زده نموده است، اولاً این رفتار باز هم ایران را از جهت دیپلماسی یک گام بلند از امریکا پیش خواهد انداخت و بر آنهایی که تصور می کردند حکومت امریکا قانونمند است روشن خواهد نمود که تحت هیچ شرایطی رویه استکباری امریکا تغییر نخواهد کرد و در واقع سخن رهبری را هم تایید خواهد نمود که به امریکا نمی شود اعتماد نمود. سخن من این نیست که امریکا را تایید یا تکذیب نماییم چرا که کشور امریکا با چنین شیوه هایی قطعاً از جانب کشورهای مستقل تکذیب خواهد شد، حرف این است که نباید ایران و تیم دیپلماسی ایران را در کشاکش اثبات حقانیت تصمیم ایران در خصوص برجام تنها بگذاریم و همانند دولت امریکا تخریب مردان جهادی عرصه دیپلماسی خویش را رقم بزنیم، این رفتارها نه زیبنده ایرانی جماعت است و نه حتی شایسته علاقه مندان انقلاب امام و رهبری است، وقتی ما ملزم به تبعیت از رهبری هستیم به چه دلیل زودتر ازرهبر تصمیم می گیریم و آنرا اجرایی می کنیم، یا واقعاً ایمانی به ولایت ولی امر نداریم و یا عمداً تیشه به ریشه ایران اسلامی می زنیم. بگذارید اگر قرار است تصمیم بر قطع روبط دیپلماسی باشد واز برجام خارج شویم رهبری فرمانش را صادر ورئیس جمهور نیز آنرا اجرایی کند، سرخود عمل کردن فقط و فقط ضرر وزیانش متوجه نظام مقدس جمهوری اسلامی به رهبری مقام عظمای ولایت است ولاغیر. بیایید در این روزهای آزمون سخت پشتیبان مردان عرصه بین المللی مان باشیم تا احساس تنهایی نکنند وبا دلگرمی دشمنان را با منطق واستدلال به زانو در آورند وایران اسلامی را روسفید ودشمن مان را شبه روی نمایند. ----------------------------------------------- سید قربانعلی موسوی شیرازی خبرنگار وفعال فرهنگی رسانه چرام