پایگاه خبری کبنا نیوز 5 تير 1398 ساعت 23:31 http://www.kebnanews.ir/video/410612/برداشت-بادام-کوهی-بادامستانهای-استان -------------------------------------------------- فیلم عنوان : برداشت بادام کوهی از بادامستانهای استان -------------------------------------------------- آویزش رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهگیلویه گفت: بادامستان‌هایی که امروز قابلیت برداشت دارند تا سال ۷۳ بیابانی بیش نبودند، اما با همکاری مردم مناطق و مشارکت این اداره در تهیه بذر و کاشت بادام کوهی از نوع اسکوپاریا حالا علاوه بر حفظ خاک و زیبایی بخشیدن به این مناطق به منبع درآمد خوبی برای مردم تبدیل شده اند. متن : این روز ها بیش از ۴ هزار بهره بردار در این استان مشغول برداشت بادام کوهی هستند. شهرستان های گرمسیری کهگیلویه، لنده و بهمئی با سطح زیر کشت ۱۲ هزار هکتار بادام کوهی به عنوان مناطق پایلوت این دانه روغنی در کشور و از شهرستان های عمده در تولید بادام کوهی تلخ در کهگیلویه و بویراحمد هستند. آویزش رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهگیلویه گفت: بادامستان هایی که امروز قابلیت برداشت دارند تا سال ۷۳ بیابانی بیش نبودند، اما با همکاری مردم مناطق و مشارکت این اداره در تهیه بذر و کاشت بادام کوهی از نوع اسکوپاریا حالا علاوه بر حفظ خاک و زیبایی بخشیدن به این مناطق به منبع درآمد خوبی برای مردم تبدیل شده اند.