پایگاه خبری کبنا نیوز 21 خرداد 1398 ساعت 19:21 http://www.kebnanews.ir/news/410261/پاسره-مدیرعامل-شرکت-آب-فاضلاب-کهگیلویه-بویراحمد -------------------------------------------------- با حکم حمید رضا جانباز: عنوان : «پاسره» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد شد -------------------------------------------------- فیض الله پاسره با حکم حمید رضا جانباز ریئس هیئت مدیره مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. متن : مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. به گزارش کبنا، فیض الله پاسره با حکم حمید رضا جانباز ریئس هیئت مدیره مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. پاسره قبل از این مسئولیت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان را برعهده داشت. با ادغام دو شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری پاسره به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.