پایگاه خبری کبنا نیوز 13 مرداد 1398 ساعت 8:57 http://www.kebnanews.ir/news/411629/رسانه-ها-استاندار-حمله-نکنند-این-فکر-بیرون-خود-نیاورده-منطقه-وی-دیکته-شده-باید-رواج-جریان-خطرناک-جلوگیری -------------------------------------------------- واکنش عکاس هم استانی به حذف رسانه‌ها توسط استانداری کهگیلویه و بویراحمد؛ عنوان : رسانه‌ها به استاندار حمله نکنند، این فکر را از بیرون با خود نیاورده / در منطقه به وی دیکته شده/ باید از رواج این فکر و جریان خطرناک جلوگیری کرد -------------------------------------------------- متاسفانه این مسئله‌ای است که در منطقه پدید آمده و رشد کرده و جاافتاده است. و شخص استاندار از بیرون آن را با خود نیاورده است و غالباً آن را در منطقه یاد می‌گیرند. این جریان توسط مجموعه حلقه مشورت هم استانی به استاندار دیکته می‌شود. متن : حسن غفاری عکاس مردم نگار هم استانی در واکنش به برخورد حذفی و سلیقه ای استانداری کهگیلویه و بویراحمد با رسانه ها و جلوگیری از رسانه های تاثیرگذار در جلسات استان، گفت: متاسفانه این مسئله ای است که در منطقه پدید آمده و رشد کرده و جاافتاده است. و شخص استاندار از بیرون آن را با خود نیاورده است وغالبا آن را درمنطقه یاد می گیرند. این جریان توسط مجموعه حلقه مشورت هم استانی به استاندار دیکته می شود. وی در ادامه افزود: این ها به استاندار می گویند، ما چنین رفتاری داشته ایم و جواب گرفتیم. استاندار هم می پذیرد. غفاری در ادامه گفت: این یک جریان است، به استاندار حمله نکنید، به رواج این فکر و جریان که بسیار خطرناک است حمله کنید، آن را بررسی کنید، برای این جریان فرقی نمی کند که چه کسی در رأس قدرت است، کار خودش را انجام می دهد. حلقه خود را دارد با پاک کردن صورت مسئله کار می کنند و سریع روی آن کار می کنند. عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران با انتقاد از این وضعیت، بیان کرد: متاسفانه در استان رفتارهای قومی و قبیله ای درست نیست و بر حسب شایسته سالاری قومی نیست. یک زمانی هست که طایفه گری می کنید ولی به سمت افراد شایستهٔ طایفه کشیده می شوید و به دنبال این نیروها هستید، نه به این شکلی که الان وجود دارد. در احزاب هم همینطور است، احزاب در سطح کشوری یک سرگرمی اجتماعی است چه برسد به جای بی تعریف و بی تکلیفی به نام کهگیلویه و بویراحمد که با وجود سرمایه عظیمی که دارد بی تعریف و بی برنامه و سرگردان است. حسن غفاری در پایان تاکید کرد: ریشه این مسئله [جلوگیری از رسانه های تاثیرگذار و حذف آنها] را در جریان های حزبی و اطرافیان و مشاورین استان پیدا کنید و تذکررسانه ای بدهید. رسانه چشم ودانستن حق مردم است.