پایگاه خبری کبنا نیوز 20 بهمن 1398 ساعت 12:47 http://www.kebnanews.ir/note/417560/عزت-مندی-بویراحمد-دوران-نمایندگی-زارعی -------------------------------------------------- یادداشت ارسالی: عنوان : عزت مندی بویراحمد در دوران نمایندگی زارعی -------------------------------------------------- زارع اهل شعارهای تو خالی نبود و مردم نیز بدور از هیاهوهای روزمره اعتبار و ارزش نماینده واقعی خود را متوجه شده‌اند و به همین سبب است که بعد از دو بار اعتماد همواره تداوم عزت مندی بویراحمد را در گرو انتخاب مجدد زارعی می‌دانند. متن : چند سال است مسئله عزت بویراحمد از سوی مردودی های مردم مطرح گردید تا اینگونه میان مردم و نماینده مردمی خود فاصله بیافکنند اما آمار و عملکردها در دوران زارعی شفاف تر و بالاتر از آن است که اجازه دهد این قبیل تخریب ها کارگر شود و سبب تخریب وجهه مردمی زارعی در میان مردم شود. یک مقایسه کوتاه از دوران نمایندگی زارعی با دوران پیش از خود گواه این است که عزت و عزت مندی به شعار و ادعاهای واهی و پر هیاهو نیست. وضعیت استان چه در حوزه سیاسی و چه در دیگر حوزه ها و شاخص های اثرگذار با وجود اینکه از ابتدای نمایندگی زارعی تاکنون در یک شرایط بد اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا علیه کشور قرار داشته است به نسبت ماقبل خود به مراتب بهتر و رو به رشدتر بوده است. شهرستان های بویراحمد و دنا از لحاظ عمرانی در بخش های مختلف شبیه یک کارگاه عمرانی بوده است و طرح های زیرساختی بسیاری در این حوزه انتخابیه به بهره برداری رسید، در حوزه نیروی انسانی در این دوره ما برای اولین بار رشد و ترقی نیروی انسانی را در سطح ملی مشاهده کردیم. در ادوار قبل همه افتخار و تبلیغات بر نطق آنچنانی نماینده در صحن علنی مجلس متمرکز بوده اما دریغ از اینکه نطق ها کوچک ترین تأثیر مثبتی برای مردم و حوزه انتخابیه داشته باشد. در دوره های قبل از زارع نه تنها به نیروی انسانی استان توجه نمی شد بلکه عمداً و با انحصارگری بسیاری از سرمایه های انسانی استان را سوختند. زارع اهل شعارهای تو خالی نبود و مردم نیز بدور از هیاهوهای روزمره اعتبار و ارزش نماینده واقعی خود را متوجه شده اند و به همین سبب است که بعد از دو بار اعتماد همواره تداوم عزت مندی بویراحمد را در گرو انتخاب مجدد زارعی می دانند. اگرچه عزت مندی در تعریف واقعی با عزت کسانی که در پی تخریب زارعی هستند و چنین واژه ای را بزرگ کرده اند تفاوت دارد، آن ها عزت بویراحمد را قوم گرایی و منطقه گرایی و تعصبات کورکورانه می دانند اما زارعی خود را متعلق به همه مردم و در خدمت همه آنان می دانند. تاریخ بهترین قضاوت را خواهد داشت و بی گمان با اتکا به عملکرد و توان زارعی در طول دوران خدمت نام وی به عنوان یکی از بزرگان این دیار در تاریخ ثبت خواهد شد. ------------------------------ علی حسن پور -----------------------------