پایگاه خبری کبنا نیوز 19 فروردين 1399 ساعت 10:52 http://www.kebnanews.ir/gallery/419612/2/برپایی-ایستگاه-سلامت-روستای-تلخاب-شیرین -------------------------------------------------- توسط پایگاه مقاومت بسیج شهید قرقانی صورت گرفت؛ عنوان : برپایی ایستگاه سلامت در روستای تلخاب شیرین -------------------------------------------------- پایگاه مقاومت بسیج شهید قرقانی از حوزه مقاومت بسیج امام جواد (ع) برای ایجاد ایستگاه سلامت راه اندازی شد. متن : پایگاه مقاومت بسیج شهید قرقانی از حوزه مقاومت بسیج امام جواد (ع) که مدتی بود تور ایست و ایستگاه سلامت مستقر در روستای تلخاب شیرین را به دستور فرماندهی حوزه جمع کرده بود؛ مجددا به دستور فرماندهی حوزه برای ایجاد ایستگاه سلامت به عنوان طرح مطهر در روستای تلخاب شیرین توسط نیروهای بسیج پایگاه مقاومت شهید قرقانی با هدف گندزدایی از سطوح خودروها و سرنشینان اقدام به اجرای این دستور از فرماندهی حوزه نمودند. لازم به ذکر است که پایگاه مقاومت شهید قرقانی در همه عرصه ها در کنار مردم و پیرو دستورات فرماندهی محترم حوزه مقاومت هستند.